เครื่องเสียง Sound and Communication
ReadyPlanet.com
dot
ต้องการใบเสนอราคา/Quotation Required
dot
ผลิตภัณฑ์ / Products
dot
bulletLED Touchscreen and Interactive Board
bulletProjector
bulletVisualizer/Visual Presenter
bulletProjection Screen
bulletElectronic Board/Copyboard
bulletGroup Tour Guide System
bulletConference Systems
bulletSoundCommunicationSystem
bulletPro Video Camera Recorder
bulletIntelligent Podium
bulletHome Theatre Projector
bulletVideo Wall
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
บริการ / Services
dot
bulletติดตั้งเครื่องฉายภาพ จอ ฯลฯ
bulletตัวอย่างรูปถ่ายงานติดตั้ง
dot
สินค้าใหม่ / New Products
dot
New Product
TOA Audio System (37)


View :   Sort :

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
พบสินค้า 37 รายการ
เครื่องขยายเสียง TOA A-1706 Mixer Power Amplifiers (60W)
 view
รหัส : TOA A-1706
TOA A-1706 Mixer Power Amplifiers (60W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณไมโครโฟน กำลังขับ 60 วัตต์
- มีช่องต่อไมโครโฟนได้ 6 ตัว แต่ละช่องมี Phantom Power ต่างหาก
- มีปลั้กชนิด XLR และ Phone ให้เลือกใช้งานได้
- มี Auxiliary Inputs 2 ช่อง และชนิด Stereo 2 ช่อง
- ช่อง Microphone Input 5 และ 6 สามารถใช้เป็น Line Input ได้
- สามารถต่อกับเครื่อง Equalizer เพื่อปรับแต่งคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น
- มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียงได้
- สามารถเลือกโซนลำโพงได้ 2 โซน
- สามารถต่อ Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ราคา: 15,980.00

เครื่องขยายเสียง TOA A-1712 Mixer Power Amplifiers (120W)
 view
รหัส : TOA A-1712
TOA A-1712 Mixer Power Amplifiers (120W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณไมโครโฟน กำลังขับ 120 วัตต์
- มีช่องต่อไมโครโฟนได้ 6 ตัว แต่ละช่องมี Phantom Power ต่างหาก
- มีปลั้กชนิด XLR และ Phone ให้เลือกใช้งานได้
- มี Auxiliary Inputs 2 ช่อง และชนิด Stereo 2 ช่อง
- ช่อง Microphone Input 5 และ 6 สามารถใช้เป็น Line Input ได้
- สามารถต่อกับเครื่อง Equalizer เพื่อปรับแต่งคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น
- มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียงได้
- สามารถเลือกโซนลำโพงได้ 2 โซน
- สามารถต่อ Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ราคา: 18,610.00

เครื่องขยายเสียง TOA A-1724 Mixer Power Amplifiers (240W)
 view
รหัส : TOA A-1724
TOA A-1724 Mixer Power Amplifiers (240W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณไมโครโฟน กำลังขับ 240 วัตต์
- มีช่องต่อไมโครโฟนได้ 6 ตัว แต่ละช่องมี Phantom Power ต่างหาก
- มีปลั้กชนิด XLR และ Phone ให้เลือกใช้งานได้
- มี Auxiliary Inputs 2 ช่อง และชนิด Stereo 2 ช่อง
- ช่อง Microphone Input 5 และ 6 สามารถใช้เป็น Line Input ได้
- สามารถต่อกับเครื่อง Equalizer เพื่อปรับแต่งคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น
- มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียงได้
- สามารถเลือกโซนลำโพงได้ 2 โซน
- สามารถต่อ Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ราคา: 23,270.00

เครื่องขยายเสียง TOA A-1803 Mixer Power Amplifiers (30W)
 view
รหัส : TOA A-1803
TOA A-1803 Mixer Power Amplifiers (30W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณไมโครโฟน กำลังขับ 30 วัตต์
- ประกอบด้วย Mic Input 3 ช่อง Aux Input 3 ช่อง รวมช่องต่อสายโทรศัพท์และระบบเตือนภัย
- สามารถเลือกโซนลำโพงได้ 2 โซน
- มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียงได้
- มี Built-in Chime ชนิด 1 Tone 2 Tone และ 4 Tone (Acending)
- สามารถต่อพ่วง Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ราคา: 14,220.00

เครื่องขยายเสียง TOA A-1806 Mixer Power Amplifiers (60W)
 view
รหัส : TOA A-1806
TOA A-1806 Mixer Power Amplifiers (60W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณไมโครโฟน กำลังขับ 60 วัตต์
- ประกอบด้วย Mic Input 3 ช่อง Aux Input 3 ช่อง รวมช่องต่อสายโทรศัพท์และระบบเตือนภัย
- สามารถเลือกโซนลำโพงได้ 2 โซน
- มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียงได้
- มี Built-in Chime ชนิด 1 Tone 2 Tone และ 4 Tone (Acending)
- สามารถต่อพ่วง Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ราคา: 15,630.00

เครื่องขยายเสียง TOA A-1812 Mixer Power Amplifiers (120W)
 view
รหัส : TOA A-1812
TOA A-1812 Mixer Power Amplifiers (120W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณไมโครโฟน กำลังขับ 120 วัตต์
- ประกอบด้วย Mic Input 3 ช่อง Aux Input 3 ช่อง รวมช่องต่อสายโทรศัพท์และระบบเตือนภัย
- สามารถเลือกโซนลำโพงได้ 2 โซน
- มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียงได้
- มี Built-in Chime ชนิด 1 Tone 2 Tone และ 4 Tone (Acending)
- สามารถต่อพ่วง Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ราคา: 18,060.00

เครื่องขยายเสียง TOA A-2030 Mixer Power Amplifiers (30W)
 view
รหัส : TOA A-2030
TOA A-2030 Mixer Power Amplifiers (30W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงขนาด 2 ยูนิต กำลังขยาย 30W
- ความถี่ตอบสนอง 50Hz - 20,000 Hz
- มี Mic Input 3 ช่อง AUX Input 2 ช่อง และ Recording Output 1 ช่อง
- มีระบบจ่ายไฟชนิด Phantom Power เพื่อใช้กับไมค์แบบ Condenser
- ปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม +/-10dB
- สามารถต่อพ่วงกับ Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- ใช้ไฟระบบ AC และ DC
ราคา: 5,310.00

เครื่องขยายเสียง TOA A-2060 Mixer Power Amplifiers (60W)
 view
รหัส : TOA A-2060
TOA A-2060 Mixer Power Amplifiers (60W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงขนาด 2 ยูนิต กำลังขยาย 60W
- ความถี่ตอบสนอง 50Hz - 20,000 Hz
- มี Mic Input 3 ช่อง AUX Input 2 ช่อง และ Recording Output 1 ช่อง
- มีระบบจ่ายไฟชนิด Phantom Power เพื่อใช้กับไมค์แบบ Condenser
- ปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม +/-10dB
- สามารถต่อพ่วงกับ Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- ใช้ไฟระบบ AC และ DC
ราคา: 6,830.00

เครื่องขยายเสียง TOA A-2120 Mixer Power Amplifiers (120W)
 view
รหัส : TOA A-2120
TOA A-2120 Mixer Power Amplifiers (120W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงขนาด 2 ยูนิต กำลังขยาย 120W
- ความถี่ตอบสนอง 50Hz - 20,000 Hz
- มี Mic Input 3 ช่อง AUX Input 2 ช่อง และ Recording Output 1 ช่อง
- มีระบบจ่ายไฟชนิด Phantom Power เพื่อใช้กับไมค์แบบ Condenser
- ปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม +/-10dB
- สามารถต่อพ่วงกับ Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- ใช้ไฟระบบ AC และ DC
ราคา: 9,300.00

เครื่องขยายเสียง TOA A-2240 Mixer Power Amplifiers (240W)
 view
รหัส : TOA A-2240
TOA A-2240 Mixer Power Amplifiers (240W) เครื่องขยายเสียง
- เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงขนาด 2 ยูนิต กำลังขยาย 240W
- ความถี่ตอบสนอง 50Hz - 20,000 Hz
- มี Mic Input 3 ช่อง AUX Input 2 ช่อง และ Recording Output 1 ช่อง
- มีระบบจ่ายไฟชนิด Phantom Power เพื่อใช้กับไมค์แบบ Condenser
- ปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม +/-10dB
- สามารถต่อพ่วงกับ Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- ใช้ไฟระบบ AC และ DC
ราคา: 15,930.00


หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]Copyright © 2011 All Rights Reserved.


114 ซอยจันทน์ 16 แยก 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-3489410 , 082-7946012 , 085-1259227 , 094-1795312
_


114 Soi Chan 16 Yaek 12, Thung Wat Don, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

Contact no. 02-3489410 , 082-7946012 , 085-1259227 , 094-1795312
_


E-mail: gaaelimited@gmail.com

Website: avrama.com
_